Podstawy opodatkowania do nieruchomości

Cechą charakterystyczną podatku od nieruchomości jest to, że podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia gruntu. Podstawa opodatkowania ustalana jest w oparciu o łatwe do ustalenia znamiona zewnętrzne, czyli na podstawie powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów, w oderwaniu od ich wartości rynkowej. W praktyce często okazuje się, że dane zawarte w ewidencji gruntów lub planów urządzenia lasu są mało wiarygodne. Spowodowane to jest brakiem odpowiedniego udokumentowania, przez co w wielu wypadkach nie są one zgodne ze stanem rzeczywistym i wynikającym z ksiąg wieczystych. Przyjęcie powierzchni, jako podstawy opodatkowania upraszcza proces wymiaru podatków oraz wysokość płaconego podatku niekiedy dość mocno odbiega od rzeczywistej wartości opodatkowanych nieruchomości. Prowadzi to do powstania „sztucznej” podstawy opodatkowania, gdzie majątek wyceniany jest na potrzeby opodatkowania w oparciu o jego powierzchnię, a nie o wartość wyrażoną w pieniądzu. Podstawą opodatkowania jest, dla budynków oraz ich części, czyli powierzchnia użytkowa. Wobec budowli ich wartość ustalona na dzień pierwszego stycznia roku podatkowego, która jest podstawą do obliczenia amortyzacji w owym roku zaś w przypadku budowli w zupełności zamortyzowanych ich cena z dnia pierwszego stycznia roku, w którym wykonano ostatni odpisu amortyzacyjny. Dla gruntów- rozmiar tych gruntów. Zgodnie z ustawą, powierzchnię użytkową budynku rozumie się, jako powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, oprócz powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigów.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witam, mam na imię Miłosz. Od dłuższego czasu zastanawiałem się jakby to było prowadzić bloga. Na szczęście teraz już to wiem i jest to dla mnie mega ciekawym rozwiązaniem. Jeśli moje marzenia się spełniają to Twoje też mogą! Trzymam za Was bardzo serdecznie kciuki!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *