System opodatkowanie nieruchomości w Polsce

Pojęcie systemu będzie oznaczało zbiór podatków obowiązujących jednocześnie w Polsce, których przedmiotem jest władanie nieruchomością. Czynnikiem łączącym te podatki w całość jest to, że obowiązek płacenia tych podatków wiąże się z władaniem nieruchomością. Aktualnie obowiązujący system opodatkowania nieruchomości powstał przez jego dostosowanie się do warunków społeczno-gospodarczych. System ten kształtował się stopniowo przez ciągłe zmiany podatków go tworzących. Proces tworzenia systemu opodatkowania nieruchomości wskazywał pewne kierunki jego zmian, które były systematycznie realizowane. Do kierunków tych zaliczano m.in. ujednolicenie podatków dotyczących nieruchomości; stworzenie grupy świadczeń, w których podstawą opodatkowania jest powierzchnia nieruchomości; dążenie ustawodawcy do uproszczenia konstrukcji poszczególnych podatków; ciągłe ulepszanie istniejących regulacji bez próby realizacji gruntowej reformy tego systemu. Aktualnie obowiązująca ustawa regulująca konstrukcję podatku od nieruchomości jest aktem, którego rodowodu należy szukać w połowie lat pięćdziesiątych. W dekrecie z 20 maja 1955 roku o podatkach i opłatach terenowych. Po raz pierwszy pojawiła się tam powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych stanowiąca podstawę opodatkowania gruntów. Wcześniejsze regulacje, jako podstawę opodatkowania wskazywały wartość nieruchomości np. wartość czynszowa. Jest to pojęcie ściśle teoretyczne bardzo często nieużywane w środowisku codziennym, zaliczane jest przede wszystkim do sektora słownictwa bardziej zaawansowanej elity.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witam, mam na imię Miłosz. Od dłuższego czasu zastanawiałem się jakby to było prowadzić bloga. Na szczęście teraz już to wiem i jest to dla mnie mega ciekawym rozwiązaniem. Jeśli moje marzenia się spełniają to Twoje też mogą! Trzymam za Was bardzo serdecznie kciuki!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *