Zwolnienia w podatkach od nieruchomości

Zwolnienia od opodatkowania od nieruchomości mogą wynikać z trzech źródeł: ustawy o podatkach oraz opłatach lokalnych, odrębnych ustaw i uchwały rady gminy. Uregulowanie tej problematyki w wielu aktach prawnych prowadzi do powstawania w tym zakresie niejasności i niepewności, co do tego czy dane zwolnienie przysługuje określonemu podatnikowi. Zwolnienia od opodatkowania od nieruchomości nie tworzą usystematyzowanego katalogu, w którym można wskazać kryteria decydujące o zaliczeniu określonej nieruchomości lub obiektu do kategorii zwolnionych od podatku. Jest to najbardziej widoczne w odniesieniu do zwolnień obowiązujących na podstawie „odrębnych zwolnień”. Istnieją trudności z ustaleniem pełnego wykazu ustaw zawierających zwolnienia od tego podatku. Przepisy regulujące zwolnienia nie mają nic wspólnego z systemem podatkowym. Są one dalekie od doskonałości, co prowadzi do dużych trudności w zastosowaniu. Zwolnienia od podatku od nieruchomości wprowadzane są w sposób „niekontrolowany”, bez odpowiedniej procedury, co zaskakuje organy podatkowe i samych podatników. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera generalnego zwolnienia nieruchomości i obiektów komunalnych od podatku od nieruchomości. Zwolnień tych jest bardzo dużo jednak nie w sposób ich wymienić w tak krótkiej treści, ogólnie warunku takich zwolnień są bardzo proste jednak nie dla wszystkich są dostępne, należy znać aktualne przepisy, aby wszystko dokładnie wiedzieć.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

This theme is sponsored by California along with Texas, Radio and corporate office contact address