Opublikowano

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek

OFERTA:
Odzyskanie własnych pieniędzy w wielu wypadkach bywa dużym wyzwaniem. Jeżeli nie udało nam się tego osiągnąć drogą polubownej windykacji, to często jedynym sposobem okazuje się droga sądowa. Niestety jednak często drogą sądowa to liczne stresy. Musimy jednak walczyć o swoje. Kiedy już otrzymamy nakaz zapłaty kolejnym krokiem jest egzekucja.
 
Komornik prowadzi egzekucję w sposób wskazany przez wierzyciela. Sposobów prowadzenie egzekucji jest kilka. Wierzyciel może zdecydować się na jeden z nich lub skorzystać z wszystkich przysługujących mu praw.
 
W przypadku braku majątku u dłużnika, wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika.
 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek może przeprowadzić egzekucję z:

– nieruchomości – należy podać adres i numer księgi
– ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości
– wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika.
– wierzytelności
– rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku
– inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o.
NAZWA FIRMY:

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek http://komornikbobek.pl/

ADRES: Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań
TELEFON: 61 852 45 60
E-MAIL: poznan1@komornik.pl